Terra Haarmode

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en de bezoekers van onze websites van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Terra Haarmode houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Terra Haarmode, Nieuwstad 71, 7001 AC Doetinchem.

 

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Terra Haarmode gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Terra Haarmode. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten en/of opgegeven interesses. Terra Haarmode gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Terra Haarmode of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Terra Haarmode. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Terra Haarmode of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Terra Haarmode zorgvuldig geselecteerd.

 

Afmelden
Terra Haarmode houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Terra geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@terrahaarmode.nl of schriftelijk bij Terra Haarmode, t.a.v. Adresregistratie, Nieuwstad 71, 7001 AC  Doetinchem.

 

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Terra Haarmode over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Terra Haarmode, t.a.v. Adresregistratie, Nieuwstad 71, 7001 AC Doetinchem. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Terra Haarmode met uw gegevens omgaat.

 

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Terra Haarmode worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Terra Haarmode haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Terra Haarmode ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Gebruik van cookies door Terra Haarmode
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
Terra Haarmode gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Terra Haarmode maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Terra Haarmode en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij Terra Haarmode kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

 

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Microsoft Edge of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

 

Terra Haarmode en andere websites
Op de site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Terra Haarmode kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Wijzigingen
Terra Haarmode behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Terra Haarmode.

 


Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie inmiddels niet meer juist of gedateerd is. Terra Haarmode acht zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van deze website. Deze website is opgesteld ter informatie en is niet bedoeld als advies.

Geen enkele informatie, dan wel beeltenis van deze website mag openbaar gemaakt, dan wel vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Terra Haarmode.

Op deze website wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden zijn gereedgemaakt en worden bijgehouden. Terra Haarmode acht zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatiebronnen.